WIWA


WIWA Wilhelm Wagner GmbH & Co. KG (Njemačka) jedan je od vodećih svjetskih proizvođača 1-k i 2-k opreme za bojanje, te uređaja za nanošenje, istiskivanje i ubrizgavanje raznih vrsta tekućih materijala (ljepila, kitova i sl.). Područje primjene WIWA opreme seže od brodograđevne i offshore industrije, procesne industrije i raznih vrsta antikorozivne zaštite materijala, građevinskih projekata i pasivne vatrozaštite pa sve do autoindustrije i strojogradnje. Posebno ističemo opremu za aplikaciju materijala vrlo velike viskoznosti, kao i 2-k i 3-k pumpe s kojima je moguće ostvariti znatne uštede u vremenskom trajanju aplikacije, te značajno smanjiti troškove aplikacije i čišćenja opreme. Proizvodnja opreme se odvija u Lahnau u Njemačkoj, što uz domaću komponentu korištenu u proizvodnji jamči EU podrijetlo same opreme.
Više o ponudi Wiwe na www.wiwa.de/en/home.html