Izvođenje horizontalne i vertikalne signalizacije


Tvrtka je specijalizirana za izvođenje horizontalne i vertikalne signalizacije, te manjih zahvata na prometnicama. Tvrtka posjeduje vlastitu mehanizaciju za izvođenje horizontalne signalizacije, vlastiti vozni park i svu prateću opremu za izvođenje predmetnih radova. Dosada smo izveli preko 150 km autocesata, preko 1500 km državnih i županijskih cesta te vršili godišnja održavanja horizontalne i vertikalne signalizacije u gradovima i opcinama Primorsko-goranske županije.